Ugrás a tartalomhoz

Tájékoztató személyes adatok kötelező rögzítéséről

Kedves Vendégünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályok* értelmében, 2021. szeptember 1-jét követően Magyarországon szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait a szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő szoftverében rögzíteni, majd egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles. 

A rögzítendő adatok:

 • családi és utónév;
 • születési családi és utónév; 
 • születés helye;
 • születés ideje; 
 • vendég neme; 
 • állampolgárság;
 • anyja születési családi és utóneve (ha az azonosító dokumentum tartalmazza);
 • személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatai;
 • harmadik országbeli állampolgár esetében** a vízum vagy tartózkodási engedély száma, a beutazás időpontja és helye.

Az adatok rögzítéséhez a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő vendég az azonosításra alkalmas személyi igazolványát, vezetői engedélyét vagy úti okmányát a szálláshely-szolgáltatónak bemutatja.

Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást köteles megtagadni.

Jogszabály felhatalmazása alapján a szálláshely-szolgáltató jogosult elkérni a vendég személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.

Arról, hogy a szállásadó visszafizeti-e, milyen módon fizeti vissza az előleget vagy az előre megfizetett teljes szállásdíjat, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az adott szálláshely általános szerződési feltételei rendelkeznek.

További információért, kérjük, látogassa meg a VIZA rendszer hivatalos weboldalát!

Kérjük, utazását és érkezését a fentiekre tekintettel tervezze meg!

Szíves együttműködését ezúton is köszönjük!

 

––––––––––––––––––––––––––––––

*HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK:

 • a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;
 • a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;
 • a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm.rendelet.

**harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti személyek